آموزش انگلیسی Block Buster

آموزش انگلیسی Block Buster
خرید
10,000 ریال

مجموعه Blockbuster آموزش زبان انگلیسی برای سطوح مقدماتی تا متوسطه از زبان انگلیسی تدوین شده است. این مجموعه برگرفته از چارچوب اصلی آموزش به سبک اروپایی پیروی می کند که فراگیری زبان را با عناوین آموزشی متنوعی آمیخته است.

موضوعی بودن دروس , گفتگوهای واقعی, بخش های گرامری, تمرینات گسترده انفرادی و گروهی , بخش اموزش تلفظ, اشنایی با فرهنگ ها و بخش خودآموز کتابها از مشخصات این مجموعه هستند.

    * کتابهای دانش آموز 1-2-3
    * سی دی های صوتی 1-2-3-4
    * کتاب تست و فایل های صوتی متاب تست  1-2-3 -4
    * کتاب کار و گرام 2-3
    * کتاب معلم 3


    * قیمت : 1000

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر