آموزش انگلیسی Open Forum

آموزش انگلیسی Open Forum
خرید
7,000 ریال


مجموعه Open Forum  در سه سطح برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری آکادمیک.این کتاب با ارائه موضوعات در زمینه آکادمیک مهارتهای شنیداری و گفتاری زبان آموزان را تقویت بخشیده و موضوعات مرتبط با آنها را نیز مشخص و معرفی نموده است.بخشهای شنیداری بسیار جذاب و واقعی که زبان آموزان را تشویق به یادگیری بیشتر می کند.کتاب این فرصت را به زبان آموزان می دهد تا هر چه بیشتر در مکالمات شرکت کرده و با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند.با تمرکز بر یادگیری لغات و تلفظ صحیح آنها.

    * کتابهای دانش آموز + سی دی های صوتی آنها
    * همه کتابهای Answer Key and Test Booklet و Student’s Resources

    * قیمت : 700 تومان

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر