Topic Center Imergin

Topic Center Imergin
خرید
7,000 ریال

این مجموعه شامل 8 پارت می باشد .و به اموزش مکالمه در مکانها و موقعیت های مختلف می پردازد .
در هردرس به موضوعی خاص پرداخته شده است .ابتدا پاره ای از لغات گفته می شود سپس مکالمه اغاز می شود .در انتهای مکالمات اصطلاحات مخصوص ان موقعیت ارائه می شود .سپس به اموزش گرامرپرداخته می شود ومکالمه بصورت ارامتردوباره تکرارشده که شنونده جملات راتکرار کند .موضوعات این مجموعه به شرح زیر است.

    * 1. اشناشدن و دیدار با دوستان جدید ( در مدرسه )
    * 2. در سوپرمارکت
    * 3. در ایستگاه اتوبوس ( اطلاعات گرفتن )
    * 4. پیداکردن شغل
    * 5. در مطب دکتر
    * 6. اجاره اپارتمان
    * 7. ارتباط برقرارکردن در محل کار
    * 8. خرید ماشین
    *


    * تعداد : 700 تومان

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر